POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-VI


100.00TL 90.00TL

 • TÜM KİTAPLARIMIZDA %10 İNDİRİM MEVCUTTUR. 

 • KİTAPIN PDF TAM METNİ İNTERNET SAYFAMIZDA YAYINLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR. BU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA TAM METİN PDF'Yİ İNDİRİP BİLGİSAYAR/TABLET/TELEFON VB. OKUYABİLİR, DOSTLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ. O ZAMANA KADAR İSTEYEN E-POSTA ADRESİNİ YAZARAK KİTABIN PDF'SİNİ TALEP EDEBİLİR.

 • – Bu savunma, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1993 tarihinde açılmış olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri davasında devrimci tutsaklar tarafından Ekim 1994 tarihinde okunmuştur.


 • İÇİNDEKİLER

 •     7 Giriş
 •   13     BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ DEVRİM PROGRAMLARI
 •   15     Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri-Demokratik Halk Devrimi Programı
 •   16     I. Halk İktidarının Temel İlkeleri
 •   19     II. Halk Meclisi
 •   19     III. Yerel Yönetimler
 •   20     IV. İşçi Sınıfı ve Çalışma Yaşamı
 •   23     V. Toprak Devrimi, Tarım ve Köylülük
 •   28     VI. Küçük Esnaf, Zanaatkâr ve Özel Meslek Sahipleri
 •   29     VII. Sanayi ve Ekonomi-Politika
 •   34     VIII. Toplum ve Toplumsal Yaşam
 •   39     X. Eğitim ve Devrim
 •   40     XI. Yargı, Yasalar ve Devrim
 •   42     XII.Silahlı Güçler
 •   43     Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Halkın Devrimci Öncüleri- Sosyalist Devrim Programı
 •   43     Giriş
 •   45     I-İnsanlığın Tarihsel Gelişimi ve Sınıflı Toplumlar
 •   50     I.THKP'nin Nihai Hedefi: Dünya Komünizmi
 •   53     III. Proletarya Devrimi ve Proletarya Diktatörlüğü
 •   59     1) Sömürenlerin Baskı Aygıtının Parçalanması ve Proletarya Diktatörlüğünün Kurulması
 •   66     2) Kır/Şehir Çelişkisinin Çözümlenmesi
 •   68     3)Maddi-Emek ile Zihni-Emek Arasındaki Çelişkinin Çözümlenmesi ve Kültür devrimi
 •   70     4)Toplumsal Yaşamın Sosyalist Örgütlenmesi
 •   72     5) Sosyalist Ekonominin İnşası
 •   76     IV. Sosyalist Ülkeler ve Enternasyonalizm
 •   79     Sonsöz
 •   81     İKİNCİ BÖLÜM ÜLKEMİZİN EKONOMİK, SİYASAL VE SINIFSAL TAHLİLİ
 •   83     Türkiye Toplumu Devrime Gebedir
 • 108     Sömürge Tipi Faşizm
 • 125     Oligarşinin “Siyasal Zoru” Emperyalist İşgali Yaşatmak İçindir
 • 134     Suni Denge ve Milli Kriz/Denge Kavramları Üzerine
 • 157     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU: POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ
 • 159     Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
 • 165     Halk Savaşı
 • 193     Öncü Savaşı
 • 202     Temel Mücadele Biçimi: Silahlı Propaganda
 • 235     Tali Mücadele Biçimleri


 • Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
 • THKP-C/HDÖ (Ankara Davası Savunması)
 • Belgesel Kitaplar-11
 • Birinci baskı, Haziran 2018, Ankara
 • ISBN 978-605-4087-17-4
 • 239 Sayfa, 10,5x19,5
 • 100 TL.

0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli