MAHİR ÇAYAN - AHMET RIZA SALMAN - POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-V


150.00TL 135.00TL

 • TÜM KİTAPLARIMIZDA %10 İNDİRİM MEVCUTTUR.

 • KİTAPIN PDF TAM METNİ İNTERNET SAYFAMIZDA YAYINLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR. BU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA TAM METİN PDF'Yİ İNDİRİP BİLGİSAYAR/TABLET/TELEFON VB. OKUYABİLİR, DOSTLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ. O ZAMANA KADAR İSTEYEN E-POSTA ADRESİNİ YAZARAK KİTABIN PDF'SİNİ TALEP EDEBİLİR.

 • Bu derlemedeki yazılar [THKP-C] Mahir Çayan: Yayın Politikamız, Kesintisiz Devrim II-III, THKP'nin Devrim Stratejisi-THKC 1 Nolu Bülteni Bildirileri ile Ahmet Rıza Salman: "Acil" [Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I] adlı yazılarından oluşmaktadır.

 • 101. sayfadan sonra basımı eksik olan (unutulan) 1.5 sayfa yazıyı buradan tamamlayınız lütfen. (Aşağıda yer alan kitap örneklerinde bu hata giderilmiştir.)

 •     Bu evrelerin süreleri hakkında şimdiden bir şey söylemek imkansızdır. Bütün bunları şimdiden kestiremeyiz. Şu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yılmadan savaşmaktır.
 •     Başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün halk sınıflarının kurtuluş yolu, gerilla savaşından geçmektedir.
 •     Oportünist ve revizyonistler tarafından karmakarışık hale getirilen bu stratejik çizgi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Proleteryanın sınıf savaşı ideolojik, ekonomik ve politik olmak üzere üç cephede birden cereyan eder. Burjuva ideolojisine ve saptırmalarına karşı, proleteryanın devrimci savaşı ideolojik bir savaştır.
 •     İşçi ve emekçi sınıflarının hayat ve çalışma şartlarını düzeltme şeklindeki günlük mücadelesi ekonomik mücadeledir. Direkt gerici sınıfların yönetimini hedef alan mücadeleler ise politik savaştır.
 •     Politik mücadele, devrimci yayınla yapılan politik propagandadan, politik nitelikteki kitle gösterilerinden politik grevlere ve de gerilla savaşına kadar çeşitli biçimlerde cereyan eder.
 •     Gerilla savaşı, politik mücadelenin en üst ve etkili biçimidir.
 •     İhtilalci parti, bu üç cephede, her cephenin imkanlarını en iyi şekilde harekete geçirerek savaşan partidir. Partimiz emperyalizme, yerli hakim sınıflara ve onların soldaki uzantılarına karşı, üç cephede birden savaşı yürütmeye çalışmaktadır.
 •     Dünya devrimci pratiği, soldaki bütün sapıtmaların sınıf mücadelesinin üç cephesinin bir veya iki kesimini ihmal etmek veya önemsememekten doğduğunu göstermektedir.
 •     Partimiz, sınıf mücadelesini dergi çıkarmak ve yasal hareketleri organize etmek şeklinde gören bütün sağ, pasifist eğilimlere ve gruplara karşı olduğu gibi, sınıf savaşını sadece gerilla savaşı şeklinden ibaret gören “sol” fokocu eğilimlere ve gruplara da karşıdır. Her iki sapma da emekçi halkın kurtuluşunu geciktiren, engelleyen akımlardır.
 •     Ülkemizdeki pasifistler evrim aşamasında olduğumuzu bu yüzden içinde bulunduğumuz evrede silahlı savaşın objektif şartlarının mevcut olmadığını iddia etmektedirler. Bu iddialar temelden sakat ve yanlıştır. Bu şekildeki tahlillerin tek amacı teslimiliyetçiliğe ideolojik kılıf giydirmektir. Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde evrim ve devrim aşamaları bu şekilde bıçak gibi birbirinden ayrılamazlar, bu aşamalar birbirinin içine girmişlerdir. Ayrıca, emperyalizmin işgali, karşı tarafın bizzat zora, şiddete, silaha başvurması demektir. Bu ise silahlı savaşın objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.
 •     Şu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidarı alabilecek güçte ve aşamada değildir. Ancak, düzenli ordular savaşı aşamasında bütün yurt çapında yönetimi ele geçirmeden söz etmek mümkündür. Ve biz, bugün bu aşamayı yaşadığımızı asla iddia etmiyoruz. Biz sadece, halkımızın ihtilalci savaşının bu aşamaya gelebilmesi için gerilla savaşının şart olduğunu iddia ediyor ve bu amaçla dövüşüyoruz.
 •     İçinde bulunduğumuz dönem, halk kurtuluş savaşının şehir gerillası biçiminde yürütüldüğü dönemdir. Partimiz, politik savaşın bu mücadele biçimini belli kurallara bağlamıştır. Şehir gerilla savaşında hedef, emperyalist güçler, tekelci burjuvazi ve onların köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün hareketleri destekleyen partimiz, bu hedeflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliğindeki eylemleri şiddetle kınar.
 •     Türkiye Halk Kurtuluş Partisi bizzat savaşan partizanlardan oluşmaktadır. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, politik ve askeri liderliğin birliği ilkesini esas almaktadır.
 •     Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin önderliğinde yürütülen uzun ve çeşitli ara evrelerden geçen gerilla savaşı, halkın gerçek ordusunu doğuracaktır.
 •     Türkiye ihtilalinin yolu, partimizin yoludur. Partimizin yolu halkımızın kurtuluş yoludur.

 •     KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

 •     TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ
 •     MERKEZ KOMİTESİ
 •     THKP • POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-V

 • İÇİNDEKİLER

 •    9 Mahir Çayan
 •   11     Yayın Politikamız
 •   16     Kesintisiz Devrim II-III, Giriş
 •   21     Birinci Bölüm- Ön Açıklamalar, I- Marksizm-Leninizm Bir Eylem Kılavuzudur.
 •   23     II- Leninizmin Evrensel Tezleri
 •   24     III-Evrim-Devrim Aşamaları ve Çalışma Tarzı
 •   28     A) Geçiş Devresi Fransızcası, B) Taktik Taarruz Devresi, C) Stratejik Taarruz Devresi, Nizamı Orduya Geçiş ve Ayaklanma
 •   35     İkinci Bölüm- Emperyalizmin III.Bunalım Dönemi ve Leninist Çizgi
 •   45     II-Oligarşik Dikta
 •   46     III.Devrimci Çizgi ve Revizyonizm
 •   52     Devrimci Görüş
 •   55     1) Revizyonist, Klasik “Ortodoks” Çizgi
 •   57     Üçüncü Bölüm- Türkiye'nin Tarihi-Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Pratiğimize İlişkin Sorular
 •   57     I.Merkezi Feodal Osmanlı Devleti
 •   61     II.Kemalizm
 •   61     III.1923 Devrimi, 1923-42 ve 1942-50 Dönemleri
 •   65     1)1923-32 Dönemi
 •   66     2)1932-42 Dönemi
 •   66     3)1942-50 Dönemi
 •   66     IV- 1950-71 Dönemi
 •   67     V- 12 Mart ve Değişen Sınıflar İlişkisi
 •   73     1-Ülkemizin Jeo-Politik Durumu
 •   73     2-Tarihi ve sosyal Gelişmenin Oluşturduğu Özellik
 •   81     4-1919-23 Harekâtının Oluşturduğu Özellik
 •   83     Dördüncü Bölüm-Stratejik Hedefimiz: Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Devrimdir
 •   87     A)Objektif Nedenler, B)Subjektif Neden
 •   94     THKC'nin 1 No.lu Bülteni
 •   98     İhtilalin Yolu. THKP'nin Devrim Stratejisi: Amerikan Emperyalizminin Boyunduruğu Altındaki Türkiye
 • 111 Ahmet Rıza Salman
 • 113     Acil
 • 114-119     Önceki Baskılara Önsöz I-II
 • 127     Giriş
 • 130     Birinci Bölüm - Temel Kavramlar
 • 130     I. Sürekli ve Genel Bunalım
 • 132     A- Serbest Rekabetçi Dönemde Buhranlar
 • 134     B- Emperyalist Dönemde Buhranlar
 • 136     1- Tekellerle Halk Arasındaki Çelişki
 • 137     2- Emperyalistlerle Sömürge Ülkeler Arasındaki Çelişki, 3-Emperyalist Ülkeler Arasındaki Çelişki
 • 148     II. Kapitalizmin Sürekli ve Genel Bunalımında Değişik Dönemlerin Ayrılması
 • 153     İkinci Bölüm - Emperyalizmin Bunalım Dönemleri
 • 153     I. Birinci Bunalım Dönemi
 • 156     II. İkinci Bunalım Dönemi
 • 162     III. Üçüncü Bunalım Dönemi
 • 162     a) 1945-58 Dönemi
 • 167     b ) 1958 Sonrası
 • 167     1-Uluslararası Finans Kurumlarının Faaliyetlerinde Meydana Gelen Değişim
 • 168     2-ABD'nin Diğer Emperyalist Ülkelere Yaptığı Sermaye İhracındaki Değişim
 • 168     3- Çokuluslu Şirketlerin Gelişimi
 • 171     4- Dört Aşamalı Devresel Hareketin İki Aşamaya İnmesi
 • 179     5- Yeni-Sömürgecilik
 • 184     1- Emperyalizmle Alternatif ve potansiyel Güçler Arasındaki Durum
 • 185     2- Emperyalistler Arası Çelişkinin Durumu
 • 185     3- Emperyalist Sömürünün Sürdürülüş Biçimi (Sömürgelerde ve Metropollerde)
 • 187     Üçüncü Bölüm - III. Bunalım Dönemi İçinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
 • 190     I.ABD'nin Emperyalist Blok İçindeki Kesin Hegamonyasının Kaybolması
 • 213     II. Ekonomik Buhranın Ağırlaşması
 • 218     III.Dünya Pazarlarının Önemli Ölçüde Genişlemesi
 • 222     IV. Yeni-Sömürgecilikte Değişim
 • 233     V. Emperyalizmin Yeni Baskı, Sızma ve Kontrol Yöntemleri
 • 243     Dördüncü Bölüm – Devrim Stratejisi
 • 245     I. Rus Devrimi
 • 249     II. Çin Devrimi
 • 255     III- III.Bunalım Döneminin Özellikleri ve Bunun Geri-Bıraktırılmış Ülkeler Devriminde Meydana Getirdiği Değişiklikler
 • 283     IV.Küba Devrimi
 • 294     V. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Genel Sorunlar
 • 294     1. Etkinin Yaratılması ve Örgütlenmesi:
 • 298     2- Uygun Alan-Uygun Nüfus:
 • 302     VI. Yanlış Çalışma Tarzları
 • 302     1- Gizli Silahlı Propaganda:
 • 302     2- Silahlı Savunma:
 • 311     VII. Öncü Savaşı
 • 311     1- Hazırlık Aşaması
 • 313     2- Öncü Savaşını Yürütecek Örgütün Niteliği
 • 319     3- Reformizm ve Oligarşinin Yüzünün Açığa Çıkartılması
 • 327     Dipnotlar
 • 233     Açıklayıcı Notlar


 • Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
 • Belgesel Kitaplar-10
 • M. Çayan-R. Salman
 • 1. Baskı Haziran 2018, Ankara
 • ISBN 978-605-4087-16-7
 • 335 Sayfa, 10,5x19,5
 • 150 TL.

0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli